مرجع تخصصی خودرو و تیونینگ | پارس تیونینگ
پدال- بیشک رنگ سفید پرطرفدارترین رنگ خودرو در کشورمان است. این فراوانی دلایل متعددی دارد که بررسی آن نیاز به مقالهای جداگانه دارد. البته این رنگ مختص به خودروی خاص نبوده و در اکثر کلاسها (اگر نگوییم همهی کلاسها) دیده میشود. در این نوشتار نقاط قوت و ضعف رنگ سفید خودرو را ذکر کردهایم شاید که به شما نیز در این میان کمکی کرده باشیم. نقاط قوت خودروهای سفیدرنگ : ظاهر زیبا
فرقی نمیکند که خریدار تویوتا آیگو باشید یا بنتلی کانتیننتال، با انتخاب رنگ سفید مطمئن باشید که خودرویتان شیک خواهد بود. سازندهها معمولاً خودروهای سفیدرنگ را در موتورشوها به منظور نشان دادن خودروهای جدید انتخاب میکنند و اکثر خودروها اساساً به خاطر نشان دادن هرگونه اشتباهات پیش از تولید به رنگ سفید طراحی میشوند.
ارزش باقیماندهی بالاتر
همانند رنگ مشکی و نقرهای، رنگ سفید نیز در بازار خودروهای دستدوم خواهان بیشتری دارد. یعنی وقتی میخواهید خودروی خود را بفروشید، اگر رنگ خودرو سفید باشد ارزش بیشتری را خواهد داشت. درحالیکه ارزش خودرو بیشتر باقی میماند، در اکثر موارد هم مبلغ اضافی برای سفارش این رنگ پرداخت نمیکنید. کاربردی بودن
رنگ سفید یکی از بهترین رنگها در بحث منعکس کردن گرما است به این معنی که کابین خودرو در تابستان خنکتر خواهد بود. این رنگ همچنین خط و خشهای کوچک را بهتر از رنگهای دیگر پنهان میکند. نقاط ضعف خودروهای سفیدرنگ:
مرجع تخصصی خودرو و تیونینگ | پارس تیونینگ
کثیفی جاده را به نحوه بدی به نمایش میگذارد
اگر شما مسافتهای زیادی را طی میکنید باید گفت که رنگ سفید انتخاب فوقالعادهای نیست. همانند یک برگه کاغذ سفید، حتی کوچکترین کثیفی و دودهای فوراً خود را روی خودرویی با رنگ سفید نشان خواهد داد.
کیفیت بهتر برخی نمونهها نسبت به رنگهای دیگر
علت اینکه رنگ سفید هزینهی اضافی را در برندارد به این بازمیگردد که اغلب تولید آن نسبت به رنگهای دیگر هزینهی کمتری را در پی دارد. اگر رنگهای سفید خاص و متالیک را انتخاب نکنید، شاید به مرور زمان از شستوشوی مرتب خودروی سفید خود خسته و کسل شوید. همه سفید را انتخاب میکنند
اگر برونگرا هستید شاید بخواهید که رنگ دیگری به جز سفید را انتخاب کنید. شاید سفید خیالانگیز به نظر برسد اما بسیاری از افراد آن را انتخاب میکنند و بنابراین خودروی شما به اندازهی رنگهای دیگر خاص و انحصاری نخواهد بود. قضاوت نهایی – رنگ خودرو یک انتخاب و ترجیح شخصی است اما اگر رنگی را میخواهید که بعداً بر ارزش خودرو تأثیر مثبت داشته باشد سفید انتخابی عالی است.
– از طرفی انتخاب این رنگ هزینهبر نیست اما باید دفعات بیشتری آن را بشورید. اگر هم میخواهید که کمی برجسته باشید، یک رنگ متفاوتتر میتواند انتخابی شایستهتر باشد.