به وضوح افرادی که ترجیح میدهند به جای راندن نمونههای وارداتی کلیشهای، پشت فرمان خودروی خارجی بنشینند، روبه افزایش است.

به گزارش پارس تیونینگ به نقل از ایران جیب ,یکی از کارشناسان مجرب خودرو افزود : اوج رونق ورود این خودروها به ایران از سال 88 به بعد است که تا قبل از این زمان به عنوان ماشینهای کاری محسوب میشدند. خرید مدل صفر این نوع خودروها اصلا مقرون به صرفه نیست و بیشتر خودروهایی از این نوع که در سطح کشور میبینیم، کارکردههای در حد نو هستند.وی در خصوص شمارهگذاری این نوع از خودروها افزود: خودروهای متعارف وارداتی به راحتی پلاک میشوند و نگرانی جدی در این مورد وجود ندارد. اما شرکتها و واردکنندهها روی ماشینهای خاص به خاطر هزینههای گزاف واردات و همچنین نگهداریاشان، سرمایهگذاری نمیکنند.تکلیف این نوع از خودروها معلوم است؛ مالک نباید انتظار تعمیر خودروی خود را در داخل داشته باشند. چراکه امکان تعمیر برندهای خاص در داخل کشور نیست. اما اگر کسی کانال آشنایی با سرمایهای مناسب داشته باشد، میتواند با سفارش قطعه خود از خارج، آن را در داخل تعمیر کند. اغلب خودروهای گذرموقت در داخل کشور با روشهای سنتی تعمیر میشوند. در حقیقت تعداد خودروهایی که برای تعمیر به خارج فرستاده میشوند، فوقالعاده معدود است. مگر اینکه میزان خسارت وارده زیاد باشد.این کارشناس در خصوص حق فروش و سندگذاری افزود: نقل و انتقال این نوع خودروها غیرقانونی و وکالتی است. افراد آشنا معمولا بین خودشان این خودروها را رد و بدل میکنند. چراکه در صورت بروز هر سانحهای، عواقب آن متوجه فروشنده است.آنچه که میتوان به عنوان سند این نوع خودروها نامید تا نشاندهنده مالکیت خریدار باشد، برگهی زردرنگی به اسم «کارنه دوپاساژ» است که به افراد مقیم آن کشور تعلق میگیرد.کارنه دوپاساژ شامل مشخصات فنی و ظاهری خودرو به دو زبان انگلیسی و فرانسوی است. این روش برای کشورهایی که عضو کنوانسیون بینالمللی کارنه دوپاساژ (تنها مربوط به مسافران) هستند، اعتبار داشته و قابل اجراست.کارنه دوپاساژ برای هر فرد ایرانی که حداقل یک سال در خارج از کشور با ویزای معتبر و یا اقامت ساکن بوده و همچنین حداقل شش ماه به صورت متوالی بدون خروج از آن کشور حضور داشته، قابل اجراست.به این ترتیب که شخص میتواند ابتدا با تهیه دفترچه کارنه خودرو، به ایران وارد شود و در گمرکات مرزی کشور با تایید اعتبار دفترچه از یک تا نهایتا سه ماه مهلت تردد دریافت کند. در صورتیکه مالک خودرو، مهلت اقامت و یا اعتبار ویزایش به اتمام رسیده باشد، نمیتواند از شرایط کارنه استفاده کند. تنها شخصی که نام وی در دفترچه کارنه خودرو یا در برگه ورود موقت آن ذکر شده، اجازه رانندگی با خودرو را دارد؛ در غیر اینصورت مرتکب جرم شده و خودرو توقیف خواهد شد.این کارشناس با اشاره به روش مرسوم واردات گذر موقتها تشریح کرد: در این روش شخص مقیم یا ساکن در کشورهای دیگر، ابتدا با گرفتن دستور از گمرک ایران و اخذ ضمانتنامه معتبر بانکی و یا نقدی، به اندازه ارزش اصلی خودرو به علاوه حقوق و سود احتمالی ورود خودرو به ایران، اقدام به واردکردن خودرو میکند.باید در نظر داشت که خرید و فروش هر نوع خودروی گذرموقت در داخل کشور چه در زمان داشتن اعتبار و چه پس از آن، ممنوع بوده و قاچاق محسوب میشود و با فرد خاطی، برخوردی جدی صورت میگیرد و خودرواش نیز توقیف میشود. اجاره دادن خودروی گذرموقت نیز شامل این قانون است. در صورت قاچاقشدن خودروی گذرموقت، دولت سه برابر ارزش گمرکی خودرو و همچنین حقوق و سود آنرا مطالبه میکند.


مرجع تخصصی خودرو و تیونینگ | پارس تیونینگ