مرجع تخصصی خودرو و تیونینگ | پارس تیونینگ
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی «عصر خودرو» پژوهشگران یک تحقیق تازه پیش بینی می کنند که تا سال 2040 در حدود 72 درصد خودروهای جدید بدون دخالت راننده خواهند بود .
به این ترتیب با وجود این درصد بالا نیازی به گواهینامه رانندگی نخواهد بود همان طور که برای نشستن در قطار یا اتوبوس مردم به گواهینامه نیاز ندارند چرا که راننده دخالتی در راندن این خودرو ندارد.
خودروسازان مختلفی بررسی و توسعه این نوع خودرو ها را آغاز کرده است.
این خودروها به سیتمهایی مانند کروز کنترل ، ترمز اتوماتیک ، پارک خودکار و سیستم های کامپیوتری مجهز خواهد بود.
به این ترتیب تا سال 2040 عرضه خودروهای بدون راننده به طور قابل توجهی گسترش خواهد یافت.به گزارش پایگاه اطلاع رسانی «عصر خودرو» پژوهشگران یک تحقیق تازه پیش بینی می کنند که تا سال 2040 در حدود 72 درصد خودروهای جدید بدون دخالت راننده خواهند بود .
به این ترتیب با وجود این درصد بالا نیازی به گواهینامه رانندگی نخواهد بود همان طور که برای نشستن در قطار یا اتوبوس مردم به گواهینامه نیاز ندارند چرا که راننده دخالتی در راندن این خودرو ندارد.
خودروسازان مختلفی بررسی و توسعه این نوع خودرو ها را آغاز کرده است.
این خودروها به سیتمهایی مانند کروز کنترل ، ترمز اتوماتیک ، پارک خودکار و سیستم های کامپیوتری مجهز خواهد بود.
به این ترتیب تا سال 2040 عرضه خودروهای بدون راننده به طور قابل توجهی گسترش خواهد یافت.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی «عصر خودرو» پژوهشگران یک تحقیق تازه پیش بینی می کنند که تا سال 2040 در حدود 72 درصد خودروهای جدید بدون دخالت راننده خواهند بود .
به این ترتیب با وجود این درصد بالا نیازی به گواهینامه رانندگی نخواهد بود همان طور که برای نشستن در قطار یا اتوبوس مردم به گواهینامه نیاز ندارند چرا که راننده دخالتی در راندن این خودرو ندارد.
خودروسازان مختلفی بررسی و توسعه این نوع خودرو ها را آغاز کرده است.
این خودروها به سیتمهایی مانند کروز کنترل ، ترمز اتوماتیک ، پارک خودکار و سیستم های کامپیوتری مجهز خواهد بود.
به این ترتیب تا سال 2040 عرضه خودروهای بدون راننده به طور قابل توجهی گسترش خواهد یافت.