سلام
من تازه کاره تازه کارم اصن اذ این سر در نمیارم : (
می خواستم از حرفه ایی ها کمک بگیرم یه سیستم پخش LUD فک کنم روی ماشین بود خریدم می خوام باند بزارم (نمی خوام فضای صندوق دست بزنم)
به نظرتون :
1-پخش رئ عوض کنم یانه اگه اره که یه پیشنهاد تا 200-300 بدین نوو هم باشه
2-باند چی بگیرم با توجه به پخش