سلام من امروز یک پارس xu7 داشبورد سوناتایی گرفتم ولی هر کاری میکنم بلوتوثش را مچ کنم با گوشیم نمیشه.
دکمه تماس رو که نگه میدارم بلوتوث ماشین روشن نمیشه مگر اینکه نیم ساعت خاموش کنم ماشینو بعد روشن کنم که اونم باز یکبار روشن میشه بلوتوث و با گوشی پیداش میکنم ولی گوشی با ماشین مچ نمیشن و دوباره که میخوام این کار رو انجام بدم باز باید نیم ساعت ماشین و خاموش کنم تا بلوتوثش کار بده.
یکبار هم دکمه های 3-4 رو گرفتم ضبط ریست بشه ولی بازم نشد.
این سوراخی چیزی نداره سوزن بکنی توش درست شه یا روشی چیزی کسی بلده واسش ؟!!