سلام یک ماشین نیمه اوراقی مزایده ای داییم خریده
نامه اوراق داره پس پلاک نمیشه .
دسنرسی به جایی هم نداریم. ولی با دو تومن موتوری درست میشه ,

حالا یک ماشین دیگری هم داریم کپی همینه
خیلی اتفاقی یک ماشین تصادفی مثل همین ماشین دایی من تو گاراژ برای فروش هست سند هم داره مدارکش کامله فقط سر پا نیست. قیمت اوراق میده و ارزش داره. ما فقط سند و موتور اینو برای ماشین دایی لازم داریم.

۱ ) میتونم موتور ماشین دوم رو که سالم هست رو ماشین دایی نصب کنم؟
و شماره سریالش هم طبیعتا به نام ماشین دوم میخوره که تو سندش اومده

۲) تمام شماره بدنه های روی اتاق ماشین دایی رو با کاربیت بسوزونم
و با یک اظهارنامه به گواهی چند نفر اعلام کنیم اتاق اتیش گرفته و شماره سریال اتاق خوانا نیست ... در واقع ماشین دایی همون ماشین اوراقیه است

خلاصه کلام سند ماشین اوراقیه رو بعدا در محضر به ماشین دایی ممنتقل کنیم. این دو تا یکی کردن ارزش داره
نه رشوه میخواد نه سگ دو زدن . کار خلافی هم نکردیم
نظر شما چیه؟ افسر متوجه میشه؟
من میتونم ده تا شاهد هم ببرم که ماشین اتیش گرفته و ماشین داییم همون ماشین اوراقیه است
مرسی ممنون

Sent from my P024 using Tapatalk