مرجع تخصصی خودرو و تیونینگ | پارس تیونینگ
به گزارش پارس تیونینگ به نقل از «عصر خودرو» سود خالص این شرکت به 328 میلیون خودرو رسیده است که در مقایسه با سال قبل از آن 32 درصد افزایش داشت .

جیلی فروش 560.000 خودرو را در سال 2013 در نظر گرفته است که بیانگر رشد 16 درصدی خواهد بود .
خودروسازان چینی سهم خود را در بازار خانگی به دلیل ارایه مدل های ارزان از سوی خودروسازان خارجی از دست داده اند .
چین در سال گذشته 1.02 میلیون خودرو صادر کرده است که 20 درصد بیش از سال 2011 بوده است.