مرجع تخصصی خودرو و تیونینگ | پارس تیونینگ
پس از آنکه فیسکر جستسجو برای سرمایه گذار یا شریک را آغاز کرد دو خوودروساز چینی جیلی و دانگ فنک برای خرید سهام اعلام آمادگی کردند .
بنا بر برخی خبر ها به نظر می رسد فیسکر جیلی را ترجیح می دهد و مسوولان این شرکت معتقدند جیلی برای این شراکت جدی تر است.
گفته می شود جیلی در حال حاضر تیمی از مهندسان خود را برای بررسی برای ارزیابی فیسکر و تکنولوژی ساخت باتری برای خودروهای الکتریکی این شرکت فرستاده است .
جیلی همچنین در سال 2010 ولوو را از فورد خرید .