لطفا درجه سیستم تهویه مطبوع خودروی خود را مثلا روی عدد 26 یا 27 درجه (فقط جهت آشنایی با سیستم) تنظیم کنید (بچرخانید) و در حالت دستی در آورید. (یعنی کافی است دگمه A/C را با دست بفشارید تا خاموش شود) و سپس دگمه چرخش هوای داخل را هم بفشارید تا از بیرون هوایی داخل نیاید. البته مقدار دور فن را هم مثلا روی 2 یا 3 واحد تنظیم کنید (یا هر دور دیگر) و دیگر کاری بکار آن نداشته باشید. قطعا خواهید دید که هم هوای کثیف بیرون ذاخل نمی آید و هم هوای گرم بدون نیاز به تنظیم و مخلوط شدن آن با هوای سرد کمپرسور، سیستم بکار خود ادامه خواهد کرد. دراین حین طبیعی است که می توانید درجه setpoint را بالاتر و یا پایین تر و یا مثلا دریچه بیرون را باز کنید.... همین. (قبول دارم که سیستم کمی پیچیده است ولی خوب عمل میکند).موفق باشید