همانطور که میدانید رابطه بین قدرت یا توان یک انسان و ضربان قلب او رابطه ای مستقیم است و البته با در نظر گرفتن سن. در نمودار زیر مرز بین شدت تمرینات و تپیدن قلب مشخص شده. در ردیف بالای نمودار سن که از 20 تا 70 سال و در ستون سمت چپ درصد توان فرد یا تعداد ضربان قلب در دقیقه نشانه گذاری شده.
شما هم میتوانید حداکثر توان خود یا ضربان قلب خود را بدست بیارید.
بالا ترین ضربان قلب در نوزاد انسان 220 است و هرچه سن فرد بالا میرود تعداد دفعات تپیدن قلب کاهش میابد. شما با کم کردن سن خود از عدد 220 حداکثر تپش قلب خود در مدت زمان یک دقیقه را بدست خواهید آورد.
مرجع تخصصی خودرو و تیونینگ | پارس تیونینگ

همانطور که در نمودار بالا مشاهده میکنید توان یک فرد با در نظر داشتن سن او به وسیله چند رنگ مرزبندی شده است.
توضیحاتی در رابطه با مرزبندی و شدت تمرینات مندرج در نمودار بالا برای یک فرد 20 ساله:

1- 50 تا 60 درصد و ضربان قلب مابین 100 تا 119 : این مربوط به گرم کردن است یا فعالیتهای معمولی مانند: کشش عضلات قبل از تمرین- فعالیتهای معمول و روزمره مثل غذا پختن جارو کردن و ...
2-60 تا70 درصد توان و ضربان قلب مابین 120تا139 : این محدوده ی تمرینات هوازی و چربی سوزی و تناسب اندام است.
3- 70 تا 80 درصد وضربان قلب 140 تا 159 : تمرینات با این شدت برای بالا بردن استقامت قلب و بدن میباشد. کسانی که نیاز به افزایش استقامت دارند باید با این درجه و شدت تمرن کنند.
4- 80 تا 90 درصد توان وضربان قلب 160 تا179: حد و شدت تمرینات در این درجه سخت و طاقت فرسا است و نمیتوان برای مدت زمان زیادی با همین شدت ادامه فعالیت داد.
5- 90 تا 100درصد توان و ضربان قلب 180تا200 : تمرینات بسیار سخت و فشرده است این حداکثر توان یک فرد 20 ساله است. مدت زمان بسیار کوتاهی را میتوان با این شدت کار کرد.