ارابه های آهنی همچنان قربانی میگیرند، جملهای تکراری که سالهاست از رادیو و تلویزیون شنیده و در مطبوعات و خبرگزاریها خوانده شده اما به چه دلیل این ارابهها قربانی گرفتهاند و در چه زمانی بیشترین خسارات را بر جای گذاشتهاند؟
به گزارش پارس تیونینگ ، تا چندی پیش اگر جنگ و بیماری و قحطی از علل مرگ و میر غیرطبیعی انسانها در جهان به شمار میرفت، اما بدون شک با اختراع خودرو و تولید انبوه آن، ارابه های آهنی نیز به جمع این علل پیوستند و سالانه و ماهانه و حتی روزانه جان بسیاری را در جادهها و خیابانها و بزرگراههای کشورهای جهان گرفتند.
ایران نیز کشوریست که بدون تعارف مرگها و جراحتهای ناشی از تصادفات رانندگی در آن آمار بالایی دارد و گرچه با اقدامات پلیس راهور و سایر دستگاههای مسئول، این آمار کاهش چشمگیری داشته اما همچنان سهم قابل توجهی از مرگهای غیرطبیعی در کشور را به خود اختصاص داده است.
سرهنگ رضا سلبی، رییس مرکز فرماندهی و کنترل ترافیک پلیس راهور ناجا درباره مهمترین علل وقوع تصادفات رانندگی در خرداد ماه امسال به ایسنا گفت: در طول این یک ماه توجهنکردن به جلو، تخطی از سرعت مطمئنه، رعایتنکردن حقتقدم و ناتوانی در کنترل وسایل نقلیه به ترتیب با 37.1، 14.7، 12.9 و 3.4 درصد در صدر علل وقوع حوادث بود.
به گزارش ایسنا، وی همچنین درباره محورهایی که تصادفات در آن رخ داده نیز گفت: 72 درصد تصادفات در محورهای فرعی و 28 درصد نیز در محورهای اصلی رخ داده است.
رییس مرکز فرماندهی و کنترل ترافیک پلیس راهور ناجا همچنین ساعات 20 تا 24 را دارای بیشترین آمار تصادفات رانندگی برشمرد و گفت: 25 درصد تصادفات رانندگی در خردادماه امسال حد فاصل ساعت 20 تا 24 رخ داده است.
سلبی افزود: پس از آن ساعات 12 تا 16 با 22 درصد و ساعت 16 تا 20 با 19 درصد از سهم تصادفات رانندگی در رتبههای دوم و سوم قرار دارند.
به گفته رییس مرکز فرماندهی و کنترل ترافیک پلیس راهور ناجا، حد فاصل ساعت 0 بامداد تا 4 بامداد و 4 بامداد تا 8 صبح و 8 صبح تا 12 ظهر نیز به ترتیب 12، 8 و 14 درصد تصادفات رخ داده است.


مرجع تخصصی خودرو و تیونینگ | پارس تیونینگ

مرجع تخصصی خودرو و تیونینگ | پارس تیونینگ

مرجع تخصصی خودرو و تیونینگ | پارس تیونینگ