ناتوانی راننده خودروی پراید در کنترل آن برخورد این وسیله نقلیه با نرده های محافظ بزرگراه یادگار امام و واژگونی آن را در پی داشت.

ستاد فرماندهی آتشنشانی تهران ساعت 22:34 دقیقه جمعه شب با دریافت خبر وقوع این حادثه بلافاصله آتشنشانان ایستگاه 8 را به محل حادثه در جنوب به شمال بزرگراه یادگار امام، بالاتر از خیابان آزادی اعزام کرد.
علیرضا جهانبخش، فرمانده آتش نشانان اعزامی در مورد حادثه گفت: خودرو سواری پراید پس از انحراف از مسیر خود و برخورد با نرده محافظ کنار بزرگراه بر روی سقف واژگون و متوقف شده و دو سرنشین آن نیز داخل خودرو محبوس شده بودند که آتش نشانان با بکارگیری تجهیزات نجات، دو نفر محبوس شده را از درون خودرو خارج و تحویل امدادگران اورژانس دادند.
آتش نشانان بی درنگ پس از ایمن سازی محل حادثه و قطع سیستم برق خودروی پراید و قرار دادن علائم هشدار دهنده آن را به حالت اولیه درآورده و پس از انتقال خودرو سواری توسط جرثقیل به ماموریت خود پایان دادند.


مرجع تخصصی خودرو و تیونینگ | پارس تیونینگ
آتشنشانان ایستگاه 8 به محل حادثه اعزام شدند


مرجع تخصصی خودرو و تیونینگ | پارس تیونینگ
این حادثه حادثه در جنوب به شمال بزرگراه یادگار امام، بالاتر از خیابان آزادی رخ داد


مرجع تخصصی خودرو و تیونینگ | پارس تیونینگ
خودروی پراید پس از انحراف از مسیر خود و برخورد با نرده محافظ کنار بزرگراه بر روی سقف واژگون و متوقف شد


مرجع تخصصی خودرو و تیونینگ | پارس تیونینگدو سرنشین خودروی پراید در داخل آن محبوس شده بودند که آتش نشانان با بکارگیری تجهیزات نجات دو نفر محبوس شده را از درون خودرو خارج و تحویل امدادگران اورژانس دادند


مرجع تخصصی خودرو و تیونینگ | پارس تیونینگ
آتش نشانان خودروی واژگون شده پراید را به حالت اولیه درآورده و با جرثقیل به مکان امنی منتقل کردند


مرجع تخصصی خودرو و تیونینگ | پارس تیونینگ
علت این تصادف توسط عوامل راهنمایی و رانندگی اعلام خواهد شد