به گزارش پایگاه اطلاع رسانی «عصرخودرو» به نقل از باشگاه خبرنگاران سرهنگ سلبی گفت: روز گذشته ساعت 17:50 در استان گلستان جنگل گلستان دیوار سنگی کیلومتر 9 پس از انحراف به چپ اتوبوس بنز با تریلر هوو برخورد که در این حادثه 5 تن مجروح شدند اما سوال اینجاست سریال تصادفات اتوبوسها تا کی گریبانگیر مسافران است.
* حادثه آفرینی خودروی دوو پس از انحراف به چپ
وی در ادامه به حادثه ای دیگر اشاره کرد و اظهار داشت: در استان آذربایجان محور زدند کیلومتر 80 پس از انحراف به چپ خودروی دوو با پژو آردی برخورد که در این حادثه 1 تن کشته و 4 تن مجروح شدند.
رئیس پلیس کنترل راههای کشور خاطر نشان کرد: سهم تخلفات حادثه ساز روز گذشته بدین شرح است: عدم توجه به جلو و خواب آلودگی 33 درصد، تخطی از سرعت مطمئنه 23 درصد انحراف به چپ 17 درصد که انحراف به چپ با توجه به تخلف کمترین و بیشترین تلفات را به خود اختصاص داده است.