فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران گفت: میزان تصادفات و تلفات جادهای در یک دهه گذشته هر سال به طور میانگین هفت درصد کاهش داشته است. به گزارش پارس تیونینگ ، سردار اسماعیل احمدیمقدم صبح امروز در جمع خبرنگاران با بیان اینکه نخستین اولویت کاری نیروی انتظامی برخورد با جرایم خشن و ناامنیهای اجتماعی است اظهار داشت: مردم در حوزههای سرقت خودرو، مواد مخدر، ناهنجاریهای اجتماعی و موضوعات اخلاقی و رفتاری دغدغه دارند و ایجاد امنیت و برخورد با قانونشکنان توسط نیروی انتظامی یکی از مطالبات اصلی آنهاست.
فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران با اشاره به اینکه در حوزه کاهش میزان تصادفات جادهای و تلفات و خسارات آن با برنامهریزی هر سال با روند کاهشی روبرو شدیم تصریح کرد: در سه ماهه اول سال جاری با کاهش هفت درصدی خسارات و تلفات در تصادف رانندگی مواجه بودیم.
وی با بیان اینکه تلاش میکنیم در پایان سال کاهش یک هزار تا 2 هزار نفری کشتهشدگان تصادفات جادهای را تجربه کنیم ابراز داشت: افزایش استانداردهای پلیس، رفتار مردم در رعایت قوانین رانندگی، سرعت عمل اورژانس در حوادث، بهبود وضعیت جادهها و راهها توسط وزارت راه در کاهش میزان تصادفات جادهای مؤثر است.