مرجع تخصصی خودرو و تیونینگ | پارس تیونینگ
مرجع تخصصی خودرو و تیونینگ | پارس تیونینگ
تاریخچه

درسال1947یک نظامی ارتش روسیه به نام میخاییل تیموفیویچ کلاشینکف باالهام از طرح ام پی 44(MP44)سلاحی طراحی کرد که درخطتولیدقرار گرفت وبه نام خود اونام گذاری شد.این مدل به نام (AK47)شهرت یافت.این سلاح درسال 1951بطوررسمی وارد ارتش روسیه شد.درسال 1959 این سلاح کامل ترشد که تغییراتی روی بدنه وشکل شعله پوش،سرنیزه،سیستم دستگاه چکاننده و..انجام شد وبه آن مدل (AKM)گفته شد

مشخصات

سلاح کلاشنکف سلاحی انفرادی،خودکار ونیمه خودکار که با فشار غیر مستقیم گاز باروت مسلح وبا هوا خنک می شود.درتمام شرایط جوی قابل استفاده بوده وبا خشابهای استاندارد 30،60،75فشنگی تغذیه می شودوباتوجه به نیازکشورها خشاب 90 و120تیری نیزساخته شده است.
این سلاح دارای برگه ناظم آتش سه وضعیتی 1.ضامن،2.رگبار،3.تک تیراست.

مختصات اسلحه کلاشینکف:

تعداد خان:4عدد
کالیبر: 62/7

وزن با قنداق کائوچوئی: 3/800gr
وزن فشنگ: 16 gr
طول سرنیزه: 204 متر
وزن خشاب خالی: 322 gr
وزن خشاب پر: 802 gr
طول اسلحه با قنداق: 87 سانتیمتر
طول اسلحه با قنداق تاشو: 69 سانتیمتر
طول لوله: 41 سانتیمتر
سرعت ابتدایی گلوله 710 متر بر ثانیه

حدمتوسط تیراندازی عملی:120_90تیردردقیقه
حدمتوسط تیراندازی علمی:600_550تیردردقیقه
مشخصات

1. وزن اسلحه با قنداق: 3 کیلوگرم
2. نواخت تیر علمی: 600 تیر در دقیقه
3. نواخت تیر عملی در حالت رگبار: 100 تیر در دقیقه
4. برد نهایی: 3000 متر.

مرجع تخصصی خودرو و تیونینگ | پارس تیونینگ