گاراژ تعمیرات و تیونینگ ماشینهای امریکایی و غیره هم کارشون تیونیگ های شهری هست هم برای مسابقات
09395351713 آقای کرمی مهندسی خودرو هم دارن
سمت هفت تیر خیابون ایرانشهره گاراژشون یه نکته دیگه ای هم که دارن اینه که در زمینه واردات قطعات پرفورمنس سودی برای خودشون بر نمیدارن