حامد سام - بابك چهارباشيان : در ابتدا از شما خواهش مي كنيم كليه مفروضات قبلي ذهنتان را كنار گذاشته و از تعصبات خشك و بي پايه اساس دوری کرده ، با فراق خاطر اقدام به مطالعه اين مطلب و يادگيري نماييد .

بخاطر داشته باشيد كه شما راننده خط چالوس – كرج نيستيد و مي خواهيد يك راننده حرفه اي شويد ، پس با تغييرات حرفه اي برخورد كنيد .

از قرار گيري پشت فرمان شروع مي كنيم . در ابتدا به خاطر داشته باشيد كه تنها ابزار كنترلي خودرو شما ، فرمان و پدال هاي آن مي باشد كه همين موضوع ميزان اهميت تسلط به اين عدوات را بيش از پيش برايمان توجيه مي كند .

فرمان و پدال ها بايد به خوبي در كنترل يك راننده حرفه اي باشند پس از صندلي خود شروع كنيد ، ابتدا نشيمن صندلي خود را طوري تنظيم كنيد كه پا ها امكان فشردن هر پدال را تا انتها بدون صاف شدن زانو ها را داشته باشد . رانندگاني كه فاصله مناسب به پدال ها را رعايت نمي كنند تمركز كافي روي كنترل گاز و ترمز را نداشته و در شرايط مختلف ، تسلط بي عيب و نقص روي خودرو را نخواهيد داشت .مرجع تخصصی خودرو و تیونینگ | پارس تیونینگ
سپس به سراغ لم صندلي برويد ، لم را طوري تنظيم كنيد كه هنگامي كه دست خود را روي فرمان مي گذاريد مچ دستتان فرمان را لمس كند و در زمان تعويض دنده ، كتفتان از لم صندلي جدا نشود .


مرجع تخصصی خودرو و تیونینگ | پارس تیونینگ
در برخي از خودرو ها كه از تكنولوژي فرمان تلسكوپي بهره مي برند ، اين امكان براي راننده فراهم مي شو كه زاويه زانوي بازتري داشته و فرمان را به خود نزديك كند .


مرجع تخصصی خودرو و تیونینگ | پارس تیونینگ
يكي از مواردي كه رانندگان آماتور را به دردسر مي اندازد ، نحوه ترمز گيري دقيق در شرايط دشوار است كه در برخي مواقع ناشي از نحوه غلط جايگيري پشت فرمان است . پس در مرحله اول " درست بنشينيد "

حالا بصورت اصولي و حرفه اي پشت سكان هدايت خودرو مستقر شديم .

مرحله دوم در اين خصوص نحوه فرمان دهی است .ابتدا فرمان را به حالت 9:15 در دست بگيريد ، نه آنقدر محكم كه رانندگي برايتان طاقت فرسا شود و نه آنقدر بي رمق كه كنترل كامل فرمان از دستتان خارج شود .


مرجع تخصصی خودرو و تیونینگ | پارس تیونینگ
جمله طلايي شماره 1 :

هميشه فرمان را هول مي دهيم ، پس از كشيدن آن اجتناب كنيد .

به اين اصل در رانندگي حرفه اي Push and Pull مي گويند . يك اصل ساده و كارا به اين شرح كه هنگام پيچيدن به سمت راست ، دست چپ اقدام به اعمال نيرو كرده و دست راست به عنوان حامي عمل مي كند و بالعكس .


اين فرمان دهي از ضريه ناشي از فرمان دهي اشتباه به شدت كاسته و از بر هم خوردن تعادل خودرو هنگام عبور از پيچ به ميزان زيادي اجتناب خواهد كرد .

جمله طلايي شماره 2 :

هميشه به جايي كه مي خواهيد برويد نگاه كنيد ، نه جايي كه هستيد .

جمله اي كه در ابتدا ساده به نظر مي آيد ، اما رعايت كردن آن احتياج به تمرين فراوان دارد .

زماني كه قصد ورود به پيچ را داريد ، ابتدا به Race Apex نگاه كنيد . ( اين مطلب را در مقالات بعدي به تفصيل توضيح خواهيم داد ) و هنگامي كه به Apex رسيديد ، نقطه خروج از پيچ را زير نظر داشته باشيد و به سمت آن برانيد .

اين نكته ساده ، بسياري از اصلاح مسيرها را كاهش داده و حركتي يكنواخت را حاصل خواهد كرد .