خوب عمر این تاپیک تموم شد کلی تجربه جدید از تو یه خودرو جدید با کلی ضرر باشد که رستگار شویم
خودرو جدید 405 دوگانه سوز با کلی درد سر تازه
ایشالا اگه خدا بخاد یه تاپیک مجزا ایجاد میشه فعلا تو فکرهای عجیب غریب به سر میبرم!!!
ممنونم که منو تو این مدت تحمل کردید
"مخلص"