از 80 90 شروع میشه به بالا بستگی به پک سیم کشی و کار نصاب داره