گزارش تصویری جالب از خط توليد جديد مک لارن

مرجع تخصصی خودرو و تیونینگ | پارس تیونینگ
بدون شرح!

مک لارن به کمک کارخانه جدید میتواند تولیدات خود را به بیش از 4000 دستگاه در سال برساند. در حال حاضر در این کارخانه به طور متوسط در هر 45 دقیقه یک مدل MP4-12Cs تولید میشود اما به زودی خط تولید مدلهای آینده مک لارن هم به این کارخانه راه خواهند یافت.

مرجع تخصصی خودرو و تیونینگ | پارس تیونینگ

مرجع تخصصی خودرو و تیونینگ | پارس تیونینگ

مرجع تخصصی خودرو و تیونینگ | پارس تیونینگ

مرجع تخصصی خودرو و تیونینگ | پارس تیونینگ

مرجع تخصصی خودرو و تیونینگ | پارس تیونینگ

مرجع تخصصی خودرو و تیونینگ | پارس تیونینگ