بسیاری از اتومبیلهای مسابقه سطح بالا از پنلهای شیشهای برای محفظه موتور استفاده می کنند و این امکان را به وجود میآورند که شرایط مکانیکی موتور تا حدودی ملموس شود. در همین حال، استفاده از یک موتور تمامشیشهای، همچنان که دلایل آن کاملاً بدیهی به نظر میرسند، مرسوم نیست و به ندرت اتفاق میافتد. ولی وقتی از روند کار موتور به طور مستقیم اطلاعی نداشته باشید، از چیزی که مدل کامپیوتری برای عملکرد آن پیشبینی کرده، اطمینان کافی نخواهید داشت. بر این اساس، آئودی از یک پوشش شیشه کوارتزی برای دیواره محفظه احتراق استفاده کرده تا سوخت سازگار با محیط زیست e-fuel را آزمایش کند.
مرجع تخصصی خودرو و تیونینگ | پارس تیونینگAudi tests clean ‘e-fuels’ with a glass engine


آئودی در سالهای گذشته گامهای بسیار مهمی در زمینه خودروها و سوختهای پاک برداشته است. یکی از این موارد، سوخت e-gas بوده است که یک گاز طبیعی مصنوعی است و برای آئودی A3 g-tron هاچبک سال گذشته در اروپا عرضه شد. جی-ترون از لحاظ شباهت زیادی به نسل کنونی هاچبکهای A3 دارد و در زیر کاپوت نیز شرایط بسیار مشابهی دارد و تنها یک طراحی منحصر بهفرد برای احتراق سوخت گاز طبیعی در آن به کار رفته است. سوخت این خودرو نیز شرایط نزدیکی به گاز طبیعی دارد و میتواند برای موتورهای مشابه، کارایی داشته باشد. با این حال، سوخت گاز طبیعی مصنوعی (e-gas) خلوص زیادی دارد و هیچگونه هیدروکربن ناخواستهای در آن وجود ندارد؛ بنابراین میتوان در یک حالت بهینه مصرف شده و آلودگی کمتری نسبت سوختهای گاز طبیعی رایج ایجاد کند. آئودی میتوانست پاک بودن عملکرد موتور را از لوله اگزوز در عقب هم بررسی کند؛ ولی مهندسان آئودی میخواستند که فرآیند احتراق را با چشمهای خود ببینند. در یک موتور با طراحی و با دور موتور ۳۰۰۰ دور بر دقیقه، یک دریچه شیشهای تعبیه شد تا شرایط احتراق سوخت جدید، بهتر بررسی شود. برای مطالعهی بیشتر، از یک اتاقک فشار و یک دوربین ویژه برای مشاهده نحوه کار انژکتور استفاده میشود. چالش کنونی، استفاده از این دانش برای تولید بهینه سوختهایی مانند e-ethanol و e-diesel است تا سوختهایی پاکتر برای موتورهای احتراق داخلی حاصل شود.
تولید سوخت e-gas در یک کارخانه در ورتل آلمان آغاز شده است و این کارخانه میتواند تا حدود هزار تن از این سوخت را در سال تولید کند. مواد جانبی ایجاد شده از این کارخانه، تنها اکسیژن و آب خواهند بود. این مقدار سوخت e-gas میتواند برای ۱۵۰۰ آئودی A3 اسپرت جی-ترون برای مسافتی نزدیک به ۱۵ هزار کیلومتر در سال، کافی باشد.