مرجع تخصصی خودرو و تیونینگ | پارس تیونینگ
به گزارش پارس تیونینگ، پیش از این در تصاویر منتشر شده از این خودرو تغییرات زیادی مشخص نبودند اما تصاویر منتشر شده جدید مدل تازه با چهره جدید نشان می دهد.

درحالی که مشخصات خودرو اساسا بدون تغییر باقی مانده است سپر ها ، چراغ ها و اگزوز به شکل جدید طراحی شده اند .
زمان عرضه این خودرو مشخص نیست اما ممکن است این خودرو برای نخستین بار در ماه اوریل در نمایشگاه شانگهای به نمایش گذاشته شود .

مرجع تخصصی خودرو و تیونینگ | پارس تیونینگمرجع تخصصی خودرو و تیونینگ | پارس تیونینگمرجع تخصصی خودرو و تیونینگ | پارس تیونینگ