محصولات زیبای بیامو، انقلابی در خودروهای الکتریکی! + عکس


مرجع تخصصی خودرو و تیونینگ | پارس تیونینگ
دانش > فناوری - بی.ام.و با رونمایی از دو نمونه مفهومی i3 و i8 توان این شرکت را در تولید خودروهای پرقدرت و دوستدار محیطزیست به خوبی به نمایش گذاشته است. نمونه هیبریدی i8 به مراتب کممصرفتر از ...

بی.ام.و با تولید سری تازه i حرکتی انقلابی را در تولید خودروهای الکتریکی آغاز کرده است. در حال حاضر از این سری دو نمونه مفهومی i3 و i8 رونمایی شدهاند که نمونه i3 تمامالکتریکی، با رنج حرکت 160 کیلومتر در هر بار شارژ است و i8 هیبریدی بنزینی-الکتریکی برای سفرهای بینشهری طراحی شده است. به گزارش گیزمگ، در هر دو خودرو که آماده تولید هستند، به شکل گستردهای از فیبرکربن مقاوم استفاده شده تا وزن سری i به حداقل ممکن تقلیل پیدا کند.


مرجع تخصصی خودرو و تیونینگ | پارس تیونینگ
خودروی درونشهری i3
رنج حرکت این خودرو 160 کیلومتر است و مطابق تحقیق انجامشده توسط بی.ام.و به خوبی میتواند نیازهای فرد را برای سفرهای درونشهری در هر روز تأمین کند.


مرجع تخصصی خودرو و تیونینگ | پارس تیونینگ

صفر تا صد این نمونه مفهومی به حدود 8 ثانیه زمان نیاز خواهد داشت و حداکثر سرعت آن 150 کیلومتربرساعت پیشبینی شده که به صورت الکترونیکی محدود خواهد شد تا برای حرکت در بزرگراهها مناسب باشد.
بسته بزرگ باتری این نمونه زیر بدنه آن جاسازی شده و توسط سپری حفاظتی احاطه شده است. این باتریها باارزشترین و احتمالا خطرسازترین بخش از هر خودروی الکتریکی هستند و باید به بهترین شکل ممکن از آسیبهای احتمالی حفظ شوند.
مرجع تخصصی خودرو و تیونینگ | پارس تیونینگ


قدرت این خودرو 170 اسببخار خواهد بود، دیفرانسیل عقب است و امکانات متعددی میتواند بنا به درخواست راننده به آن اضافه شود که میتواند شامل یک موتور بنزینی با بهرهوری بالا باشد.

خودروی چندمنظوره i8
پیشرانه الکتریکی i8 و i3 یکی است اما اینبار در محور جلوی خودرو جاسازی شده تا محور عقب i8 به موتور بنزینی سهسیلندر با قدرت 220 اسببخار اختصاص پیدا کند. در مجموع قدرت این خودرو 354 اسببخار و گشتاور نیرو 550 نیوتنمتر خواهد بود.

مرجع تخصصی خودرو و تیونینگ | پارس تیونینگ
این خودرو به کمک پیشرانه الکتریکی تنها 35 کیلومتر میتواند حرکت کند اما هنگام بهکارگیری سیستم هیبریدی توان و بهرهوری آن بسیارقابلتوجه است. این خودرو در سرعتهای متوسط تنها 2.7 لیتر در هر 100 کیلومتر مصرف خواهد کرد و در سرعتهای بالا این میزان دو برابر خواهد شد که باز هم در مقایسه با تویوتا پریوس- با مصرف حدود 5.4 لیتر در هر صد کیلومتر- قابلتوجه است. صفر تا 100 این خودرو به 5 ثانیه زمان نیاز دارد و حداکثر سرعت آن 250 کیلومتربرساعت پیشبینی شده است.