مرجع تخصصی خودرو و تیونینگ | پارس تیونینگ
تصور کنید سوپر اسپرتی را که یک بار توسط Mpower و بار دیگر توسط Gpower تقویت شود. این اتفاق روی بامو M3 GT2R افتاد. محصولی که در گام اول 600 اسببخار نیرو و 528 نیوتنمتر گشتاور تولید میکرد ولی در گام نهایی به توان 720 اسببخاری و گشتاور 700 نیوتنمتری رسید. اکنون شتاب صفر تا 100 آن 3.7 ثانیه و شتاب صفر تا 200 آن نیز 9.5 ثانیه است. سرعت نهایی نیز به مرز 330 کیلومتر در ساعت رسیده است.