نمایشگاه خودروی مسکو میتواند بهتریم مکان برای معرفی خودروهای امنیتی و ضدگلوله باشد. بسیاری از مشتریان چنین خودروهایی از روسیه میباشند. به همین دلیل بامو هم مدلهای ویژه ای را در این نمایشگاه رونمایی کرده است.
مرجع تخصصی خودرو و تیونینگ | پارس تیونینگBMW X5 Security Plus


خودروی شاسیبلند X5 F15 محبوب بسیاری از خریداران متشخص و خاص است که برای حفاظت از جان خود، به یک خودروی نفوذناپذیر احتیاج دارند. این مدل بر اساس بامو xDrive50i ساخته شده و با وجود شباهت های ظاهری کامل به مدل استاندارد، از سطح حفاظتی VR6 برخوردار است. بدین ترتیب زره و سطوح افزوده شده به این خودرو در برابر گلولههای سلاحهای نظامی متداولی چون AK-47 یا کلاشینکف به راحتی مقاومت میکنند. برای جلوگیری از نفوذ گلوله و یا ترکش، حتی لولاها و مفاصل هم به خوبی تقویت و حفاظت شدهاند. پوششی از پلی کربنات هم از داخل، شیشهها را در بر گرفته است.
مرجع تخصصی خودرو و تیونینگ | پارس تیونینگ مرجع تخصصی خودرو و تیونینگ | پارس تیونینگ مرجع تخصصی خودرو و تیونینگ | پارس تیونینگ
مرجع تخصصی خودرو و تیونینگ | پارس تیونینگ مرجع تخصصی خودرو و تیونینگ | پارس تیونینگ مرجع تخصصی خودرو و تیونینگ | پارس تیونینگ
مرجع تخصصی خودرو و تیونینگ | پارس تیونینگ مرجع تخصصی خودرو و تیونینگ | پارس تیونینگ مرجع تخصصی خودرو و تیونینگ | پارس تیونینگ


تایرهای Run-flat نیز این امکان را میدهند که حتی در صورت برخورد گلوله، با سرعتی مناسب و در مسافتی طولانی بتوان از محل حادثه دور شد. بعلاوه سیستم ارتباطی داخلی نیز حتی در زمانی که درها و پنجرهها بستهاند، ارتباط با خارج خودرو را برقرار میکنند.
مرجع تخصصی خودرو و تیونینگ | پارس تیونینگ مرجع تخصصی خودرو و تیونینگ | پارس تیونینگ مرجع تخصصی خودرو و تیونینگ | پارس تیونینگ


بامو همچنین مدلهای دیگری شامل X3 و موتورسیکلتهای R 1200 و F 800 GT را برای نیروهای پلیس آماده کرده که در نمایشگاه مسکو به نمایش درآمدند.
مرجع تخصصی خودرو و تیونینگ | پارس تیونینگ مرجع تخصصی خودرو و تیونینگ | پارس تیونینگ مرجع تخصصی خودرو و تیونینگ | پارس تیونینگ