تصادفی مرگبار خودروسازی بی.ام.و را عزادار کرد. این تصادف که در یکی از شهرهای آلمان و در نزدیکی یکی از شعب کارخانه بی.ام.و رخ داد برای بی.ام.و کمی گران تمام شد. زیرا راننده این خودرو یکی از تست درایورهای شرکت بی.ام.و بود که خودروهای ساخته شده توسط این شرکت را عیبیابی میکرد و ضعف و قوت آنها را در جاده مشخص میکرد.
نکته اینجاست که این تست درایور در حال تست کردن یکی از خودروهای دوگانهسوز یا هیبریدی بی.ام.و بوده و در حین کار این حادثه برای او رخ دادهاست.

کسانی که شاهد این تصادف شدید و مرگبار بودهاند دلیل این حادثه را انحراف به چپ کامیونی میدانند که بی.ام.و در کنار آن مشغول ویراژ دهی بوده است. باید توجه داشت شدت تصادف آنقدر بالا بوده که بی.ام.و سری 3 هم در مقابل آن توان مقاومت و حفاظت از جان راننده را نداشته است. نباید فراموش کرد که این سری از بی.ام.و از امنترین خودروهای جهان به حساب میآید. به هر روی اما این امنیت برای این تست درایور کارایی لازم را نداشته است.
البته گفته میشود که برخی میگویند اگر هر خودروی دیگری جای بی.ام.و بود حادثه از این هم وخیمتر میشد و احیانا شاهد صحنه آتش گرفتن ماشین و سوختن آن بودیم. امنیت بی.ام.و اما از این مورد جلوگیری کرده و حداقل آتشسوزی رخ نداده است.
از سوی دیگر این خودرو یکی از خودروهای گران قیمت بی.ام.و به حساب میآید و همین موضوع ضرری دیگر برای بی.ام.و به حساب میآید.
مرجع تخصصی خودرو و تیونینگ | پارس تیونینگ

مرجع تخصصی خودرو و تیونینگ | پارس تیونینگ

مرجع تخصصی خودرو و تیونینگ | پارس تیونینگ