این جلوپنجره با تکنولوژی الائیدی طوری ساخته شده که ستاره مرسدس بنز در جلوی خود را درخشان میکند.مرجع تخصصی خودرو و تیونینگ | پارس تیونینگاین سیستم تنها هنگامی که خودرو حرکت نکند فعال است. هنگامی که قفل ماشین باز شود یا درها باز شود ستاره مرسدس بنز روشن میشود و پانزده ثانیه روشن میماند.

مرجع تخصصی خودرو و تیونینگ | پارس تیونینگ
این سیستم در حال حاضر در مرسدس کلاس ام و کلاس جیای به خریداران ارائه میشود و قرار است به زودی در کلاسهای سی، سیالاس و ائی هم به خریداران پیشنهاد شود. خریداران البته باید برای داشتن این سیستم ابتدا جلوپنجره ماشین خود را با ستاره مرسدس بنز سفارش دهند که خود ۳۰۰ یورو هزینه اضافی دارد.