مرجع تخصصی خودرو و تیونینگ | پارس تیونینگ

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی «عصر خودرو» پورشه در ماه اگست 10.912 خودرو را به مشتریان خود تحویل داد که بیانگر شده 20.8 درصدی فروش این خودروساز نسبت به مدت مشابه در سال گذشته است.در این ماه پورشه افزایش فروش را در سراسر جهان ثبت کرده است . در چین بزرگترین بازار خودرو جهان فروش پورشه رشد 28 درصد داشته است و این رقم در بازار امریکا 38.6 درصد بوده است .در اروپا نیز فروش پورشه 112.8درصد و در آسیا نیز 16.6 درصد بوده است.