مرجع تخصصی خودرو و تیونینگ | پارس تیونینگ

واحد اروپایی جنرالموتورز اعلام کرد که تا سال 2016 میلادی تولید خود را در کارخانهاش در بلژیک متوقف می کند.

به گزارش پارس تیونینگ به نقل از ایسنا، اوپل در عین حال متعهد شده که مرکز توزیع قطعات خود را در این کشور همچنان فعال نگه خواهد داشت. اوپل با انتشار بیانیهای اعلام کرد که تولید در کارخانه بوچام در بلژیک متوقف خواهند شد.
تولید مدل زافیرا در این کارخانه طبق برنامهریزیهای انجام شده تا سال 2016 متوقف خواهد شد. اوپل واحد اروپایی جنرالموتورز از چند سال پیش تاکنون با بحران کاهش فروش و بدهی مواجه شده است.
اوپل توضیح داده که دلیل اصلی این تصمیم کاهش فروش خودرو در بازار اروپا و اضافه ظرفیت موجود دراین صنعت است.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، با تعطیلی این کارخانه ممکن است بیش از سه هزار نفر شغل خود را از دست بدهند.