سلام. 206 من دوروزه چراغ ترمز دستی و stop باهم روشن میشه و مکرر بوق میزنه، اولین بار که اینجور شد تو جاده بودم و هم زمان چراغ رو غن و باتری هم روشن شد بعد از خاموش کردن و چند لحظه مکث دیگه اینطور نشد و امروز مجدد چراغ ترمز دستی و stop روشن شد، دوباره بعد از خاموش کردن ماشین و انتظار به مدت 2 ساعت دیگه روشن نشد ، دنبال علتش میگردم و چون در شهرستان هستم و مکانیک آشنا ندارم خواستم اینجا اول علت رو بدونم بعد اقدام کنم ممنون میشم پاسخ بدید و راهنمایی کنید