گزارش کیفیت مهر ماه سازمان بازرسی کیفیت و استاندارد ایران در نبود تعداد زیادی خودرو منتشر شد.

مرجع تخصصی خودرو و تیونینگ | پارس تیونینگ

در گزارش کیفیت مهر ماه ، تندر 90 ایران خودرو با 21.7 نمره منفی یک پله بالاتر از تندر 90 ایران خودرو با 21.8 نمره منفی و در جایگاه پنجم قرار گرفت.
این ماه نیز سطح کیفی خودروهای تولیدی در 9 معیار سیستم فنربندی، تعلیق و فرمان، موتور، ترمز، تجهیزات الکتریکی، تزئینات داخلی و خارجی، صداهای غیرعادی، بدنه، نفوذ آب و رنگ مورد ارزیابی قرار گرفته و 23 خودرو مورد نظر، بر اساس مجموع نمرات منفی به دست آمده رتبهبندی شدهاند.