ایا صندلیهای ۲۰۶ صندوقدار جدید فرق کرده وجاهای پاش بیشتره؟ من خودم چند تا صندوقدار 93 رو دیدم که با اینکه صندلیهای جلورو زیاد کشیده بود عقب ولی بازم خیلی جا داشت اکثرا v9 بودن.لطفا دوستانی که دارند جواب این سوالو دقیقا بفرماین