خوب این میتونه تعمیرکار یا باطریساز یا صافکار و ... باشه اگر کسی رو دارید که کارش خوب هست اینجا معرفی کنید
با تشکر