تو این رنج قیمت پیشنهاد نمیکنم 206 رو مدام باید خرج کنید و استهلاکش بالاست