میخوام برای شناساندن مدلهای تولیدی ژیان در سایپا آشناتون کنم
1-سواری ژیان602
مرجع تخصصی خودرو و تیونینگ | پارس تیونینگ


2-پیکاپ ژیان

مرجع تخصصی خودرو و تیونینگ | پارس تیونینگ

3-پیکاپ مسقف
مرجع تخصصی خودرو و تیونینگ | پارس تیونینگ

4-مهاری آهنی
مرجع تخصصی خودرو و تیونینگ | پارس تیونینگ


شرکت سایپا از سال 1347تا 1359 ژیان را در ایران تولید کرده
در اصل نام سایپا مخفف (شرکت ایرانی تولید سیروئن )هستش
اولین محصول مونتاژ هم همون ژیان بوده
ژیان به معنی شیر و نزدیکترین واژه به دیان (نام فرانسویش)
اینم عکسای نادر از سایپای اون زمان:


مرجع تخصصی خودرو و تیونینگ | پارس تیونینگ
مرجع تخصصی خودرو و تیونینگ | پارس تیونینگ
مرجع تخصصی خودرو و تیونینگ | پارس تیونینگ
مرجع تخصصی خودرو و تیونینگ | پارس تیونینگ
مرجع تخصصی خودرو و تیونینگ | پارس تیونینگ
مرجع تخصصی خودرو و تیونینگ | پارس تیونینگ