مرجع تخصصی خودرو و تیونینگ | پارس تیونینگ

قیمت نقدی فروش خودرو 145 میلیون تومان است که در صورت تمایل به خرید 2 ودیعه ای 90 میلیون و به صورت پیش پرداخت و مابقی در زمان تحویل خودرو از مشتریان گرفته می شود.
گفتنی است شرایط لیزینگ برای خرید این خودرو نیز به شرح زیر است.
همچنین تحویل خودرو 45 روزکاری از سوی آرین موتور اعلام شده است
پیش پرداخت اقساط 12 ماهه اقساط 24ماهه
75 میلیون تومان 6.927.000 تومان 4.022.000 تومان
95 میلیون تومان 4.900.000 تومان 2.800.000 تومان
115 میلیون تومان 2.900.000 تومان 1.700.000 تومان