مرجع تخصصی خودرو و تیونینگ | پارس تیونینگ

به گزارش پارس تیونینگ مزدا 3 2015 بر اساس زبان طراحی جدید مزدا و با سیستم اسکای اکتیو این خودرو ساخته شده است.
در مدل آینده مزدا 3 تغییراتی طراحی ظاهری ایجاد شده است که البته جزییات خاصی از آلفا رمئو نیز در این خودرو به نظر می رسد.
با برخی تغییرات ایرودینامیکی ، کاهش وزن و استفاده از سیستم اسکای اکتیو این خودرو در مجموع کارامد تر از قبل شده است .
مزدا اوایل امسال مدل کاملا جدید مزدا 6 را رونمایی کرد و حالا قصد مزدا 3 جدید را معرفی کند که تا چند ماه آینده تولید آن آغاز می شود .به گزارش پایگاه اطلاع رسانی «عصرخودرو» مزدا 3 2015 بر اساس زبان طراحی جدید مزدا و با سیستم اسکای اکتیو این خودرو ساخته شده است.
در مدل آینده مزدا 3 تغییراتی طراحی ظاهری ایجاد شده است که البته جزییات خاصی از آلفا رمئو نیز در این خودرو به نظر می رسد.
با برخی تغییرات ایرودینامیکی ، کاهش وزن و استفاده از سیستم اسکای اکتیو این خودرو در مجموع کارامد تر از قبل شده است .
مزدا اوایل امسال مدل کاملا جدید مزدا 6 را رونمایی کرد و حالا قصد مزدا 3 جدید را معرفی کند که تا چند ماه آینده تولید آن آغاز می شود .
مرجع تخصصی خودرو و تیونینگ | پارس تیونینگ