شرکت کیا یکی از قدیمیترین شرکتهای اتومبیل سازی در کره جنوبی است که پس از تأسیس به تولید چندین مدل mazda تحت لیسانس کیا پرداخت. این مدلها شامل Pride و Avella بود که در آمریکای شمالی و استرالیا فروخته شد. کیا موتور در سال ۱۹۹۳ عملیات تولید را در ایالات متحده و در کالیفرنیا آغاز کرد و با گسترش خطوط تولید توانست خود را با بازار تقاضای موجود هماهنگ کند. در ابتدا, خودروهای ساخته شده توسط کیا به طور قابل ملاحظهای از ماشینهای رقبا کمتر قابل اطمینان بودند. کیا برای جبران این نقیصه خدمات پس از فروش رایگان برای اتومبیلها در حد وسیع را در نظر گرفت. طی سالهای اخیر کیا برای اصلاح عدم قابل اطمینان بودن وسایل نقلیهاش تلاشهای بسیاری کرده است. به طوری که نرخ اطمینان در حال حاضر در اتومبیلهای کیا بیشتر از سایر شرکتها است. اقدامات کیا در سال ۱۹۹۷ به جلو بردن کره جنوبی در بحرانهای مالی آسیا نقش بسزایی داشت. به طوری که این شرکت در سال ۱۹۹۸ موفق شد کارخانه هیوندای موتور را به دستآورد که همین امر باعث شد کیا تسلط بیشتری از قبل نسبت به بازار داشته باشد. اصلاحات چشمگیری که بین سالهای ۱۹۹۸ تا ۲۰۰۵ در کیا موتور شکل گرفت نه تنها فروش این کارخانه را افزایش داد, بلکه موجب بالارفتن تقاضای محصولات این کمپانی در ایالات متحده شد که همین امر کیا را بر آن داشت تا کارخانه جدیدی را در ایالات میسیسیپی تأسیس کند.