مرجع تخصصی خودرو و تیونینگ | پارس تیونینگ
عرضه کیا سراتو 2014 در زمستان
کیا برنامهریزی کرده است تا محصول سراتو (که در بعضی کشورها به نام فورته شناخته میشود) را در مدل 2014 در 3 ماهه اول سال 2013 به بازار عرضه کند یعنی زمستان امسال. کیا سراتو جدید کاملا ساختار جدیدی دارد و نسبت به مدل کنونی بزرگتر است.
با توجه به فعالیت اطلسخودرو، پیشبینی میشود این مدل نیز به بازار ایران عرضه شود. امیدواریم سایپا پابهپای کیا راه آمده و مدلهای جدید آن را نیز تولید کند.