درود بر همراهان پارس تیونینگ
مرجع تخصصی خودرو و تیونینگ | پارس تیونینگ


در این پست برای شما نقشه های مربوط به سیمکشی های الکترونیک و یوزر مانوئل گیربکس دستی و اتوماتیک هیوندا سوناتا2011 برای دانلود قرار دادیم
دانلود نقشه ی الکتریکی

دانلود نقشه ی گیربکس دستی

دانلود نقشه ی گیربکس اتوماتیک