کرمان موتور از تاریخ 22 خرداد 96 اقدام به ثبت نام خودروهای هیوندا کرده است بر طبق قرارداد ثبت نامی اخر تیرماه باید سری اول خودرو را تحویل میداده ولی مطابق گزارش های رسیده تاکنون و بعد از حدود بیش از دو ماه از تحویل خودرو خودداری کرده است که این موضوع باعث رنجش مشتری گردیده جالبتر اینکه هیچ کسی هم حاضر به پاسخگویی نمی باشد.
اگر شما جز ثبت نام کنندگان خودروهای هیوندا کرمان موتور هستید چه فکر می کنید؟