ویژگیها و خصوصیات کلی متولدین آذر ماه:

 1. Admin
  Admin
  ویژگیها و خصوصیات کلی متولدین آذر ماه:
  خوش بین،خوش خلق، مهربان، خونگرم و شاد،
  درستکار، صادق، شریف، رو راست،
  راستگو، بیغل و غش و بیشیله پیله
  اندیشمند، روشنفکر و فیلسوف منش

  جنبه منفی شخصیت متولدین آذر ماه:
  خوش بینی کورکورانه، بیخیالی، بیدقتی، بیاحتیاطی و بیتوجهی
  ظاهر بینی و بیملاحظهگی
  فاقد حس مسؤولیت، بیقراری و نا آرامی
نمایش نتایج: از 1 به 1 از 1