ویژگیها و خصوصیات کلی متولدین اسفند ماه:

 1. Admin
  Admin
  ویژگیها و خصوصیات کلی متولدین اسفند ماه:
  خلاق، با قدرت تخیل قوی، حساس، زود رنج، دلسوز و با احساس
  دل رحم، رئوف، رحیم و مهربان
  از خود گذشته، فداکار، نوع دوست، بیتجربه، غیر مادی و معنوی
  شهودی، همدل و هم فکر

  جنبه منفی شخصیت متولدین اسفندماه: واقع گریز، گریز گرا و ایدهآلیستی
  مرموز، تو دار، پنهان کار، دو پهلو و مبهم
  سست اراده و به راحتی تحت سلطه قرار گیرنده
نمایش نتایج: از 1 به 1 از 1