ویژگیها و خصوصیات کلی متولدین خرداد ماه:

 1. Admin
  Admin
  ویژگیها و خصوصیات کلی متولدین خرداد ماه:
  انعطافپذیر و همه فن حریف
  خوش مشرب، خوش صحبت، بذلهگو
  شاداب، با طراوت، پرتحرک، سرزنده و خلاق

  جنبه منفی شخصیت متولدین خرداد ماه:
  عصبی و نگران
  ظاهربین، بیثابت و دمدمی
  ناقلا، کنجکاو و فضول
نمایش نتایج: از 1 به 1 از 1