ویژگیها و خصوصیات کلی متولدین تیر ماه

 1. Admin
  Admin
  ویژگیها و خصوصیات کلی متولدین تیر ماه
  عاطفی، احساساتی، با محبت و مهربان
  درون بین و خلاق
  هوشیار و محتاط
  محافظهکار و دلسوز

  جنبه منفی شخصیت متولدین تیرماه:
  دمدمی، بیثبات، بدخلق و عبوس
  زود رنج، حساس و نازک نارنجی
  وابسته و حالت چسبندگی داشتن
نمایش نتایج: از 1 به 1 از 1