ویژگیها و خصوصیات کلی متولدین آبان ماه:

 1. Admin
  Admin
  ویژگیها و خصوصیات کلی متولدین آبان ماه:
  مصمم، قاطع، با اراده، پر قدرت، محکم و نیرومند
  عاطفی، احساساتی، پراحساس و شهودی
  مقتدر، با نفوذ، قوی، جذاب، گیرا، پرشور و پرحرارت
  پر شور و شوق و مهیج

  جنبه منفی شخصیت متولدین آبان ماه:
  حسود، غیرتی، خشمگین و غضب آلود
  وسواسی و بیاختیار
  تودار، پنهان کار، مرموز، لجوج، یک دنده، سرسخت و خودرأی
نمایش نتایج: از 1 به 1 از 1