بی زحمت نحوه مپ کردن ای سی یو مگا فورس رو توضیح بدید